ACEE

enHet Amsterdam Center for European Ethnology (ACEE) is een (inter-) nationaal coördinerend podium voor onderzoek en onderwijs op het terrein van de Europese Etnologie dat wetenschapsuitwisseling en het samenbrengen van onderzoekers stimuleert. De focus ligt op interdisciplinair onderzoek naar cultuurverschijnselen van het dagelijks leven in Nederland en Europa in hun sociale, historische en ruimtelijke gelaagdheid, zowel in historisch als in vergelijkend perspectief. Het ACEE richt zich bij dit alles op zowel etnologische, antropologische, als ook historische methoden en theorievorming om deze fenomenen te bestuderen. Daarbij hanteert de Europese Etnologie een niet-institutioneel perspectief van onderaf waarbij ook weinig in het oog lopende culturele praktijken en ogenschijnlijk triviale aspecten van het alledaagse menselijk handelen worden beschreven en geanalyseerd.

Ingrijpende sociaal-culturele, economische en politieke veranderingen in het moderne Europa hebben de vorming van gemeenschappen sterk beïnvloed. Identiteit, etniciteit, erfgoed en geschiedenis zijn in deze processen tot sleutelbegrippen geworden. Wij begrijpen deze concepten niet alleen als abstracte ideeën, maar als onderwerpen die voortkomen uit en betekenis krijgen in de ervaringen van mensen in hun dagelijks leven. Globalisering, unificatie, dekolonisatie en migratie hebben een andere omgang met de (on-)zekerheden van het dagelijks leven teweeggebracht. Teneinde dergelijke (on-) zekerheden te bezweren of juist te bevestigen hebben mensen behoefte aan rituelen, feesten, populaire muziek, nostalgie, nieuwe identiteiten of alternatieve religieuze bewegingen. Dit zijn allemaal onderwerpen die passen binnen het onderzoekskader van ACEE; en aangezien de Etnologie ook een historisch-etnologisch perspectief hanteert, wordt er eveneens gekeken naar de dynamiek van bijvoorbeeld emoties en van materiële en religieuze cultuur in het verleden.

Het ACEE is opgericht in 2014 en gevestigd op het Meertens Instituut, een onderzoeksinstituut voor alledaagse taal en cultuur in Nederland.