Europese Etnologie

De Europese Etnologie is een vergelijkende cultuurwetenschap die zich richt op de cultuur van het dagelijks leven (‘van onderaf’). Het vak onderzoekt cultuurverschijnselen die het alledaagse leven vormgeven alsook de beeldvorming daarvan. In die benadering wordt speciale aandacht besteed aan schijnbaar onbetekenende of triviale culturele gebruiken en praktijken van groepen en individuen in de samenleving, maar er worden tegelijk ook de uitzonderlijke uitingen van een groep of een samenleving onderzocht zoals feesten, rituelen, religieuze praktijken, vieringen en herdenkingen. Daartoe maakt de Europese Etnologie vooral gebruik van etnografische methoden waarmee de wijzen waarop mensen zich gedragen, of in het verleden gedragen hebben, worden geïdentificeerd en beschreven. In de analyse van dat materiaal wordt gevraagd naar de betekenisvelden die achter de cultuuruitingen schuilen: waarom de dingen gebeuren en waarom ze eigenlijk zó gebeuren. Waarom geven mensen, vaak tegen alle schijnbare redelijkheid of logica in, praktijken en gedragingen op een bepaalde wijze vorm, al naar gelang de sociale, historische en ruimtelijke gelaagdheid van die uitingen. Daarbij maakt de Europese Etnologie ook gebruik van zowel historische als antropologische en sociologische uitgangspunten, theorieën en methoden.